Hőtranszport és termodinamika

A tantárgy a faipari mérnöki és papíripari gyakorlat szempontjából szükséges sajátos műszaki hőtani ismereteket nyújtja, ezért kötelező alapozó tárgyként illeszkedik a különféle speciális szakstúdiumhoz, azok hőtechnikai és energiagazdálkodási kérdéseinek megértéséhez. Megalapozza a "Szárítás gőzölés" című tantárgyat, és a falemezgyártás hő-préseléssel összefüggő folyamatainak megértését. Elősegíti az energiagazdálkodási kérdések helyes megítéléséhez szükséges termodinaimikai szemlélet kialakítását.