Játék- és sportszergyártás

A Fajátékgyártás c. tantárgy tananyaga feltételezi az alap- és alapozó tantárgyak ismeretét. Feltételez rajzi, faanyagismerettani, faipari géptani, szárítás-gőzölési, anyagszállítási, fűrészipari ismereteket. Az ökonómiai ismeretek kapcsolódó fejezeteit a gondozó tanszékkel egyeztetve olyan mértékben oktatjuk, amennyire a Játék- és sportszergyártás vonatkozó része azt igényli. A félév során hallgatóink áttekintést kapnak a fajáték- és sportszergyártás történetéről, alapanyagairól, az alkalmazott hajlítási és ragasztási eljárásokról. Megismerik az egyes játékok és sportszerek gyártási technológiáit, a tervezést és azok biztonsági követelményeit. A gyakorlati foglalkozásokon önálló irodalmazási és tervezési feladatokat kapnak.