Dr. Alpár Tibor
Elérhetőség (telefon, e-mail, fax)

(36 99) 518-319

 

Dr. Alpár Tibor oktatói honlapja: http://titanic.nyme.hu/~atibor/ATL/Fooldal.html


Jelenlegi munkahely

Nyugat-Magyarországi Egyetem, FMK, Fa és Papíripari Technológiák Intézet

9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.


Beosztás

egyetemi docens


Végzettségek, tudományos minősítések

1994 okleveles faipari mérnök
2000 PhD. Fa- és Fatechnológiai Tudományok
2004 mérnök informatikus

Munkahelyek, beosztások

1997 - 2000 tudományos munkatárs NYME, FMK, Fa- és Papírtechnológiai Intézet, Lemezipari Tanszék
2000 - 2003 tudományos főmunkatárs NYME, FMK, Fa- és Papírtechnológiai Intézet, Lemezipari Tanszék
2003 - egyetemi docens NYME, FMK, Fa- és Papírtechnológiai Intézet, Lemezipari Tanszék
2003 - 2004 NYME, FMK, Szakképzési és Továbbképzési Központ vezetője
2004 - NYME, FMK, FAIMEI Agyag- és Termékvizsgáló laboratórium vezetője
1998 és 2001 között a Falco Rt. független munkatársa
2008-          gazdasági dékánhelyettes

Külföldi tartózkodások, tanulmányutak

1992 egyetemi ösztöndíj a Drezdai Műszaki Egyetemen
1995 egyetemi ösztöndíj a hamburgi "Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschsaft"-ba
2001-2003 Japán kormány STA (Science and Technology Agency) ösztöndíja a Forestry and Forest Products Research Institute, Kompozit Termékek Laboratóriumában

Fontosabb hazai és külföldi megbízatások, tagságok

VEAB tagság, a VEAB Faipari Munkabizottságának titkára
MTA Erdészeti Bizottság, Faanyagtudományi Albizottság tagság
MTA Soproni Tudóstársaság tagság
COST Action E31 - Management of Recovered Wood tagság
Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Doktori Bizottság titkára
Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Habilitációs Bizottság titkára

Tudományos díjak

2000 MTA Darányi Ignác ösztöndíj

Kutatási területek

 

Ásványi kötésű faalapú kompozitok:


kötésgyorsítás cementkötésű forgácslapok gyártásánál
cementkötésű forgácslapok gyártása CO2 injektálással
széndioxidos kikeményítésű és hidratációs cementkötésű forgácslapok termoanalitikai vizsgálata (DSC, TG)
széndioxidos kikeményítésű és hidratációs cementkötésű forgácslapok porozitás vizsgálata
tűzálló cementkötésű forgácslapok kifejlesztése

 

Faanyag újrahasznosítás:


forgácslapok, farostlemezek újrahasznosítása aprítással
forgácslapok, farostlemezek újrahasznosítása autoklávos kezeléssel
impregnált dekor papír újrahasznosítása forgácslapgyártásban
forgácslapok újrahasznosítása rostlemez gyártásban

 

Egyéb:


óriásfű – farost kompozitok
faanyag felületi érdességének vizsgálata

Nyelvismeret

angol (középfok)
német (középfok)

Kitüntetések, elismerések

1994 Erdészeti és Faipari Egyetem Almamater emlékérem

Publikációk (részletes publikációs jegyzék, előadások)

 

Publikációk


Lektorált folyóirat cikkek

Alpár T. (1995): Az új széndioxidos kikeményítésű cementkötésű forgácslapk építőipari alkalmazása - Magyar Építőipar, 1995. 7-8.sz.
Alpar T., Takats P., Yasunori Hatano (2004): Porosity of Cement-Bonded Particleboards hardened using CO2 Injection and Cured by Hydration, JARQ, Vol.37, No.4, pp. 263-268. (angol nyelven)  IF: 0,153
Alpar T., Matsumura Y. (2002): Hungary’s wood industry, Japanese Wood Industry (Mokuzai Gakkashi) Vol.57, p.444 – 447. (japán nyelven) IF: 0,122
Alpar T., (2002); Profile of Hungary, Woodience (Japan Wood Research Society), Vol.56, pp.12-14
Csiha Cs., Alpár T. (2003): Nagyedényes fafajok felületi érdességének értékelése, Faipar LI. évf. 1. szám, 11-16. o.
M. Varga, T. Alpár, G. Németh (2004): General waste handling and recycling in particle board production. Management of Environmental Quality, Vol. 15. No. 5, pp. 509-520
Winkler A., Alpár T., Bittmann L., Bejó L., Takáts P. (2006): Sarangolt faválasztékok és alternatív lignocellulóz anyagok felhasználási lehetőségei a lemezgyártásban. Faipar, LIV. 2006/2-3., 3-8. o.
Alpár T., Winkler A. (2006): Recycling of Impregnated Décor Paper in Particleboard. Acta Sylvatica, Vol. 2, 113-116. o.
Alpár T., Rácz I. (2006): Cementkötésű forgácslapok gyártása nyár forgácsból. Faipar, LIV. 2006/4. 20-25. o.
Alpár T., Rácz I. (2009): Production of cement-bonded particleboards from poplar (Populus euramericana cv. „I 214“). DRVNA INDUSTRIJA 60 (3) p.155-160
Alpár T., Fáczán T, Rácz I, Kátoli G. (2010): MDF/HDF Production from Plantation Wood Species. DRVNA INDUSTRIJA 61 (3) p.181-191, ISSN 0012-6772 IF: 0,146
G. Török, M. Darányi, T. Alpár, Á. Kukovecz (2012): On the details of match microstructure: the morphology–composition–performance relationship. Nanopages. Nanopages 7 (2012), 29–37. o.

 

Könyv, fejezet, jegyzet

Alpár T.: 5.4.7 Laminált (rétegelt) padlóburkolatok, 7.2 A padlóburkoló anyagok vizsgálatai in Molnár S., Várkonyi G. (2007): Nagy parkettakönyv. Szaktudás Kiadó Ház, 137-142.o., 171-175.o.
Alpár T.: 4.5. Cementkötésű kompozitok előállítása gyorsított eljárással in Takáts P. (2007): Szervetlen kötésű kompozitok. Szaktudás Kiadó Ház, 67-75.o.
Alpár T. (2007): Farostlemez- és faforgácslapgyártás gyakorlatok. Egyetemi jegyzet, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron
Németh R., Tolvaj L., Molnár S., Bak M., Alpár T., Takáts P. (2008): Input Wood Processing Strategy, Hungary. In: A European Wood Processing Strategy: Country Reports. Ghent University, Ed: Joris Van Acker., Ghent University, Belgium, ISBN 9789080656543, 135-146p.
Alpár T., Csóka L., Németh G. (2011): 6. Újrahasznosítás, hulladékmentesség, a faanyag csodálatos adottsága. in: Molnár S.: Örök társunk a fa. NymE Kiadó, Sopron, o. 44-49.
Alpár T. (szerk.) (2000): Alap- és alkalmazott kutatások a faiparban. Konferencia kiadvány. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron
T. L. Alpár, M. Schlosser,I. Hajdu, L. Bejó (2012): Developing Building Materials from Cement-bonded Reed Composite Based on Waste Materials. in: M. Neményi and B. Heil (2012): The Impact of Urbanization, Industrial, Agricultural and Torest Technologies on the Natural Environment. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, 359-367. o. ISBN 978-963-19-7352-5

 

Konferencia kiadvány

Alpár T. (1996): DSC thermal analysis of cement-bonded particleboards - International Conference of Wood Sciences and Forestry ’96., Sopron, Hungary, 315-325. o.
Alpár T. (1998): Cementkötésű falemezek gyártása és tulajdonságaik javítása – Természetközeli erdő-, és vadgazdaság, környezetbarát fagazdaság MTA konferencia kiadvány (szerk.: Solymos Rezső), MTA, Budapest, 244-261.o.
Alpár T., Winkler A., Takáts P., Németh K. (1996): Thermal analysis of cement-bonded particleboards - 5th International Inorganic-Bonded Wood and Fiber Composite, Spokane, Washington, USA, 24. o.
M. Varga, T. Alpár., G. Németh (2004): General waste handling and recycling in particle board production – a Hungarian case study. International Conference on Environmentally-Compatible Forest Products, Oporto, Portugal, 255-260.o.
Alpár T., Csiha Cs., Magoss E. (2004): Surface roughness profile filtering (Curve Cutter). COST E35 2nd WORKSHOP, Cluny, France, 12.14. o.
Stipta J., Alpár T., Németh K. (2005): Oxidation of wood surfaces by Fenton-reagent. 5th IN-TECH-ED Conference, Budapest, Hungary, 235-241. o.
Winkler, A.; Alpár, T. (2005): Usability of black locust and turkey oak in fiberboard production. 2nd International conference on Issues of Hardwood Research and Utilisation in Europe, Sopron, Hungary pp. 91-95.
M. Varga, T. Alpár, G. Németh (2005): Global waste handling and recycling in particle board production. 2nd International conference on Issues of Hardwood Research and Utilisation in Europe, Sopron, Hungary, 103-112. o.
Winkler A., Alpár T., Bittmann L., Bejó L., Takáts P. (2005): Sarangolt faválasztékok felhasználása tervezett tulajdonságú lemeztermékekhez. Erdő- és fagazdaságunk időszerű kérdései MTA konferencia kiadvány (szerk.: Solymos Rezső). MTA Budapest. 269-275. o.
Alpár T., Hatano Y., Shibusawa T. (2006): Recycling of Particleboard and Fiberboard by Hydrothermal Process -  Hydrolysis of the Adhesives and Reconditioning of Compressed Wood-Cells. 6th Global Wood and Natural Fibre Composites Symposium. Kassel, Germany, P18-1..4. o.
Alpár T., Hatano Y., Shibusawa T. (2007): Hydrolysis of the Adhesives and Reconditioning of Compressed Wood-Cells During Recycling of Particleboard and Fiberboard by Hydrothermal Process. 3rd European COST E31 Conference – Management of Recovered Wood. Klagenfurt, Austria, p. 309-315
I. Rácz, T. Alpár, L. Csóka (2007): Liquefied wood as adhesive for fibreboard production. 3rd European Hardwood Conference, Sopron, Hungary
T. Alpár, T. Fáczán, I. Rácz, G. Kátoli (2007): MDF/HDF production from plantation wood species. 3rd European Hardwood Conference, Sopron, Hungary
T. Alpár, I. Rácz (2007): Production of cement-bonded particleboard from poplar. 3rd European Hardwood Conference, Sopron, Hungary
T. Alpár, A. Pavlekovics, T. Fáczán, G. Kátoli (2010): MDF/HDF production from plantation wood species (A case study). 4rd European Hardwood Conference, Sopron, Hungary
T. Alpár and I. Rácz (2009): Production of Cement-Bonded Particleboard from Poplar. IPPS 2009 Conference, Nantes, France, 319-326. o.
T. Alpár, T. Fáczán, I. Rácz and G. Kátoli (2009): MDF/HDF Production from Plantation Wood Species. IPPS 2009 Conference, Nantes, France, 219-230. o.
T. L. Alpar, A. A. Pavlekovics, L. Csoka, and L. Horvath (2011): Advanced Wood-Cement Compatibility with Nano Mineral. 65th International Convention of Forest Products Society. Blacksburg, Virginia, USA. p. 75-82.
T.L. Alpár, L. Csóka (2012): Enhancing wood−cement compatibility by nano−minerals. 243rd ACS National Meeting, San Diego, USA
F. Divós, P. Divós, T. Alpár (2012): Density and moisture content measurement of wood and wood based materials by microwave radar. International Scientific Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint. March 26-27 2012. Sopron, Hungary, ISBN_978-963-334-047-9
T. L. Alpár, M. Schlosser,I. Hajdu, L. Bejó (2012): Developing Building Materials from Cement-bonded Reed Composite Based on Waste Materials. International Scientific Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint. March 26-27 2012. Sopron, Hungary, ISBN_978-963-334-047-9
T. L. Alpár, É. Selmeczi, L. Csóka (2012): Advanced wood cement compatibility with nano mineral. International Scientific Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint. March 26-27 2012. Sopron, Hungary, ISBN_978-963-334-047-9
G. Markó, G. Kovácsvölgyi, Á. Ott, L. Koroknai, T. L. Alpár (2012): Development of Wood Plastic Composite with Optimized Inertia. International Scientific Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint. March 26-27 2012. Sopron, Hungary, ISBN_978-963-334-047-9
Balázs S., Alpár T., Koroknai L. (2012): Cementkötésű forgácslapok fűrészporának újrahasznosítása. Hallgatói Tudományos Konferencia 2012 Tanulmánykötet. Sopron. 5-7. o. ISBN978-963-9883-96-3
Bori G., Alpár T., Koroknai L. (2012): Kéregtartalom hatása a cement hidratációjára. Hallgatói Tudományos Konferencia 2012 Tanulmánykötet. Sopron. 31-35. o. ISBN978-963-9883-96-3
Szalai F., Koroknai L.m Alpár T. (2012): MDF lapok vízzel szembeni ellenállásának növelése. Hallgatói Tudományos Konferencia 2012 Tanulmánykötet. Sopron. 178-183. o. ISBN978-963-9883-96-3

 

Konferencia absztrakt

Divos F., Alpár T. (2012): Mousture content determination by microwave radar. 2012 IUFRO Conference, Division 5, Forest Products. Lisboa, Portugal, 8-13. July. 100. o.

 

Konferencia absztrakt poszterről

Y. Hatano, T. L. Alpár, T. Shibusawa (2005): A Novel Technique for Recycling of Particleboard and Fiberboard - hydrolysis of the Adhesives and Spring back of Board Elements by Steaming. Wood Adhesives 2005, San Diego, USA, 2-4 November, (poster No. 6) 24.o.
T. L. Alpar, G. Marko, G. Kovacsvolgyi, A. Ott, L. Koroknai (2012): Wood plastic composites with optimized inertia, from industrial by-products. 66th International Convention of Forest Products Society. Washington, DC. June 3- 5., (poster No.17) 68. o.
Tibor L. Alpar, Eva Selmeczi, and Levente Csoka (2011): Advanced wood-cement compatibility with nano mineral. 65th International Convention of Forest Products Society. Portland, Oregon. 19-21. June. (poster No.21) 105. o.

 

Konferencia előadások

Alpár T. (1995): Széndioxidos cementkötésű forgácslapok előállítása különböző fa-cement tényező alkalmazása mellett - XII. Agrár OTDK, Mezőtúr, Hungary
Alpár T. (1996): Cementkötésű forgácslapok előállítása gyorsított eljárással - IV. Faipari Szaktalálkozó, Székelyudvarhely, Romania
Alpár T., Takáts P. (2001): Kutatások a szervetlen kötésű kompozitok területén. Alap- és alkalmazott kutatások a faiparban, MTA EB Faanyagtudományi Albizottság és VEAB ESzB Faipari Munkabizottsága közös kiadványa, 78 - 83. o.
Alpár T., Takáts P. (1997) - Cementkötésű forgácslapok termoanalitikai összehasonlító vizsgálatai - MTA Szál- és Rosttechnológiai Bizottság téli ülése, Sopron, Hungary
Alpár T. (1998): Cementkötésű falemezek gyártása és tulajdonságaik javítása - A hazai favagyon hasznosítása különös tekintettel az alacsony értékű sarangolt faválasztékokra vitaülés, MTA, Budapest, Hungary
Alpár T. (1999): Cementkötésű falemezek gyártása, a cementhidratáció gyorsítása, MTA ülés, Sopron, Hungary
Alpár T.; Winkler A; Takáts P; Szabadhegyi Gy (2003): Manufacturing PSL from Hungarian beech and poplar, birch and scots pine. 1st International conference on Issues of Hardwood Research and Utilisation in Europe, Sopron, Hungary
Alpár T. (2004): Falemezek az építőiparban. Faépítészeti konferencia, Sopron, Hungary
Alpár T., Kovácsvölgyi G. (2006): A hőkezeléses faanyagvédelem és ennek tanúsítványai. VI. Faanyagvédelmi Konferencia, Dobogókő, Hungary
I. Racz, T. Alpar, L. Csoka (2007): Lombos fafajták cseppfolyósításával készült ragasztóanyag falemezipari felhasználása. MTA Szál- és Kompozittechnológiai Bizottság Konferenciája. Sopron, Hungary
Alpár T., Börcsök Z. (2011): A fahasznosítás szerepe a klímavédelemben. Erdő- és mezőgazdálkodás, valamint a megújuló energiaforrás technológiák és a klímaváltozás konferencia. Dunaharaszti 2011.05.06.
Molnár S., Alpár T., Hofmann T., Albert L.: Új utak és lehetőségek a fa mechanikai és kémiai feldolgozásában. Erdők éve - új kihívások a XXI. században Tudományos ülés a Magyar Tudományos Akadémián. 2011. 05. 31.
Alpár T., Csóka L., Németh G.: Fa és papíripari melléktermékek hasznosításának és a CO2 kibocsátás csökkentésének összefüggései, Fa és a fafeldolgozás szerepe a klímavédelemben. Workshop, 2011. 01. 20, Sopron
Alpár T., Németh G. Csóka L. (2010): Biomassza sorbakapcsolás. A FA, MINT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ALAPANYAGA konferencia 2010. 09. 10., Sopron
Alpár T., Selmeczi É., Csóka Levente, Koroknai L. (2012): I-214 nyár cement-kompatibilitásának javítása, egészséges faanyag és barnakorhadás esetén. MTA Természetes polimerek MB ülés, Sopron, 2012. május 22.

 

Külföldi szemináriumok

Takáts P., Alpár T. (1997): Verwendung von Recyclingstoffe bei der Herstellung von Mineralisch gebundenen Holzwerkstoffen, Georg August University, Göttingen, Germany
L. Csoka, T. Alpar (2009): Fiber and consequent paper properties of wheat straw - effect of sonification, University of Mumbai, Institute of Chemical Technology, India, 29. May 2009.
Alpár T. (2009): Wood-cement Compatibility, Georg August University, Göttingen, Germany 11.11.2009.
Alpár T. (2011): Biomass cascading - energetic use of wood or wood products as carbon pool, Georg August University, Göttingen, Germany 01.06.2011.

 

Ismeretterjesztő cikk, előadás

Alpár T. (2008): Miért fontos odafigyelni a formaldehidre?. Magyar Asztalos és faipar. 2008.02. 74-75. o.
Alpár T. (2010): Formaldehid, amely körülvesz. TIT Sopron, 2010. október 6.
Alpár T., Csóka L., Németh G. (2011): Faipari melléktermékek hasznosítása és a CO2-kibocsátás. Magyar Asztalos és Faipar. 2011.05. o. 92-94.
Dolgozatok
Alpár T. (1983): Széndioxidos cementkötésű forgácslapok előállítása különböző fa-cement tényező alkalmazása mellett - TDK dolgozat, Sopron
Alpár T.(1993): Cementkötésű forgácslapok porozitásvizsgálata - Diplomamunka, Sopron
Alpár T. (2000): Kötésgyorsítási módszerek a cementkötésű forgácslapok gyártásánál. Doktori (Ph.D.) dolgozat, Sopron