Dr. Bejó László
Elérhetőség (telefon, e-mail, fax)

(36 99) 518-386


Jelenlegi munkahely

Nyugat-magyarországi Egyetem, FMK, Fa és Papíripari Technológiák Intézet

9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.


Beosztás

egyetemi docens

mb. intézetigazgató


Végzettségek, tudományos minősítések

1992 Faipari Technikus
1998 Okleveles Faipari Mérnök
1998 M.Sc. Forest Product Technology
2001 PhD. Forest Resource Science
2004 Pályázati referens

Munkahelyek, beosztások

1998-2001 Graduate Research Assistant, West Virginia University, Division of Forestry, Morghantown, USA
2001-2005 Tudományos munkatárs, NyME FMK Fa- és Papírtechnológiai Intézet
2005-         Egyetemi docens, NyME FMK Fa- és Papírtechnológiai Intézet
2002-2008 Tudományos titkár, NyME Faipari Mérnöki Kar
2008-2013 Oktatási dékánhelyettes, NymE Faipari Mérnöki Kar
2015-         megbízott intézetigazgató, NymE SKK Faalapú Termékek és Technológiák Intézet

Külföldi tartózkodások, tanulmányutak

1996-1997 Buckinghamshire College, High Wycombe, UK – MSc. tanulmányok
1998-2001 West Virginia University, PhD. tanulmányok
2003 Akita Megyei Egyetem, Fatechnológiai Intézet, Japán (10 napos tanulmányút)

Fontosabb hazai és külföldi megbízatások, tagságok

2002-2008 A Faipar c. műszaki tudományos folyóirat szerkesztője
2003-tólAz MTA Erdészeti Bizottság köztestületi tagja
2004-től Az Acta Silvatica et Ligniensia Hungarica c. idegen nyelvű folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
2004-től A NyME Faipari Mérnöki Kar Kari Tanácsának tagja
2008-tól a Faipar c. tudományos folyóirat főszerkesztője
2008-tól a Faipari Tudományos Egyesület elnökségi tagja
2014-től az MTE VEAB Erdészeti Szakbizottság Faanyagtudományi Munkabizottságának elnöke
2015-től az MTA Erdészettudományi Bizottság tagja

Kutatási területek

Roncsolásmentes faanyagvizsgálat
Szimuláció alapú modellezés a faanyagtudományban
Faalapú kompozit gerendák tulajdonságai, fejlesztése

Nyelvismeret

Angol (perfekt szint, felsőfokú nyelvvizsga)
Német (alapfok, nyelvvizsga nélkül)

Kitüntetések, elismerések

2003 George G. Marra Award of Excellence, 2. helyezés (A Society of Wood Science and Technology díja a Wood and Fiber Science c. folyóiratban megjelent cikkért.)
2007. Rektori dicséret
2007. Pannon Régió Faépítészeti Díj – Publikációs díj

2009. FATE Lugosi Armand Díj


Publikációk