Dr. Winkler András
Elérhetőség (telefon, e-mail, fax)

(36 99) 518-317


Jelenlegi munkahely

Nyugat-Magyarországi Egyetem, FMK, Fa és Papíripari Technológiák Intézet

9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.


Beosztás

egyetemi tanár


Végzettségek, tudományos minősítések

1965 Okleveles faipari mérnök: Erdészeti és Faipari Egyetem Faipari Mérnöki Kar
1979. szeptember 18. Műszaki tudomány kandidátusa
1988. október 01. Műszaki tudomány doktora

Munkahelyek, beosztások

1965 - 1968 Nyugatmagyarországi Fűrészek, üzemmérnök, (Minőségellenőrző Laboratórium vezető)
1968 - 1973 Faforgácsfeldolgozó, (FORFA Sopron) gyártmánytervező, (Műszaki fejlesztés vezető)
Erdészeti és Faipari Egyetem és jogutódjai

       1973 - 1975 tanársegéd,

       1975 - 1980 adjunktus

       1980 - 1989 docens

       1981 - 1984 Faipari Méröki Kar dékánhelyettese

       1984 - 1989 az egyetem rektorhelyettese

       1989 -         tanár, tanszékvezető

       1989 - 1997 az egyetem rektora

       1997 - 2007 intézetigazgató

       2002 -         rektorhelyettes


Külföldi tartózkodások, tanulmányutak

Carl Duisberg Ösztöndíj, 1 hónap, Műszaki Egyetem München 1977.
Carl Duisberg Ösztöndíj, 2 hónap, Hamburgi Egyetem 1984.
Tanulmányutak UBC Vancouver, Washington
State University Pullmann, CATIE Costa Rica,
Agric. University Beijing, Zvolen, St. Petersburg, Vienna etc.

Számos külföldi egyetemen és kutatóintézetben folytat kutatómunkát:

Drezdai Műegyetem (közepes sűrűségű farostlemezek),
Hamburgi Egyetem (különböző fafajok a falemez és cellulózgyártásban, falemezek mikrotulajdonságai),
Müncheni Műszaki Egyetem (fakéreg és egyéb hulladékok a falemezgyártásban),
BISON kutatóközpont (mérési módszerek a fakutatásban)
Wilhelm Klauditz Intézet (falemezek és technológiáik környezeti hatásai)

Fontosabb hazai és külföldi megbízatások, tagságok

1990-től a IUFRO (Erdészkutatók Nemzetközi Szövetsége) Végrehajtó Bizottságának tagja,
1995-től a Forest Products Divizió elnökhelyettese,
A Leipold Pfeil díj kuratóriumának szavazati jogú tagja 1994-től.
A „Holzforschung und Holzverwertung” c. szakmai folyóirat (Wien). szerkesztőségi tagja.
2002-től a Faipar c. tudományos folyóirat főszerkesztője.
MTA Erdészeti Bizottság alelnöke

MTA Erdészeti Bizottság Faanyagtudomány Albizottság vezetője

MTA Szál- és Rosttechnológiai Bizottság tagja

NyME Professzorok Tanácsának elnöke

NyME Egyetemi Tanács tagja

NyME Stratégiai Bizottság tagja

NyME Faipari Kutató és Szolgáltató Központ igazgatója

Faanyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola vezetője
SMAFC tanárelnöke
Soproni Tudós Társaság ügyvezető elnöke

Tudományos díjak

Széchenyi díj 2000.
MTESZ díj 2003.

Kutatási területek

Fő szakterülete: Faanyagok kémiai technológiája
Oktatási és kutatási területe a falemezek, forgácslapok, farostlemezek és kombinált lemezek.

Nyelvismeret

Német (felsőfokú 1974)
Orosz (kandidátusi 1977)
Angol (társalgási)

Kitüntetések, elismerések

1983.-ban Kiváló Munkáért
1995-ben az Universität für Bodenkultur (a bécsi Mezőgazdasági Egyetem) tudományos munkásságáért tiszteletbeli doktori (dr. honoris causa) címet adományoz.
1996-ban iskolateremtő munkásságáért Szentgyörgyi Albert díj.

Publikációk (részletes publikációs jegyzék, előadások)

 

Publikációk


Winkler, A. – Parameswaran, N. (1987): Untersuchungen an Rückstanden bei der Furfural- herstellung aus Quercus cerris. Holzforschung und Holzverwertung, 39. 5. 105-108. p.
Winkler, A. – Patt, R. (1988): Herstellung von Zelstoffen aus vier verschiedenen Holzarten nach dem ASAM-Verfahren. Holz als Roh- und Werkstoff. 46. 9. 341-345.p.
Winkler, A. – Schmitt, U. (1988): Untersuchungen zur Herstellung von Holzfaserplatten aus vier Holzarten Ungarns. Holzforschung und Holzverwertung. 40. 6. 133-136.p.
Winkler, A. – Németh, K. – Faix, O. (1990): Physikalische und chemische Charakterisierung von Faser- und Flachpressplatten aus Kiefer, Schwarzpappel, Robinie und Zerreiche.  Holzforschung und Holzverwertung, 42. 4. 71-74.p.
Alpár, T., – Németh, K., – Takáts, P., – Winkler A.: Thermal Analysis of Cement Bonded Particleboards. In: Inorganic-Bonded Wood and Fibre Composite Materials. Forest Product Society. 1997. 123-130.p.
Winkler, A.: Hard Boards and particle boards from yellow locust and oak. JUA Konferencia. Alexandria. 1992. 10. 20-24.
Winkler, A.: The Most Important Trends in Wood Research. IUFRO. Division 5. Conference. Pullmann (Washington) 1997. 07. 06.-13.
Winkler, A. et al (2) (2201): Lemezipari Kutatások a NyME Lemezipari Tanszékén. in alap és alkalmazott kutatások a faiparban. MTA Erdészeti Bizottság, Faanyagtudományi Albizottság. Sopron, 68-78.
Winkler, A. (2002): Holzwerkstoffe auf Schwach – und Restholzbasis. Holz Rohstoff-Werkstoff. Wien. 2. 47-53.
Winkler, A. et al(2) (2002): Az akácfa (Robinia Pseudoacacia L.) a farostlemezgyártásban. Faipar, L. 1. 15-18.

 

Könyvek


Winkler, A. (1998): Faforgácslapok. Dinasztia Kiadó, Budapest
Winkler, A. (1999): Farostlemezek. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest