Környezetvédelem a faiparban

A legfontosabb ökológiai alapok megismerése (bioszféra, ökoszisztémák, táplálék lánc természetes és mesterséges anyagáramok és jellemzőik)

A faipar legjelentősebb környezeti problémái (levegőtistaságvédelem, hulladékok)

A faipar levegőtisztaságvédelme: szilárd és gáz, ill. gőzalakú légszennyező anyagai (porok, formaldehid, VOC, egyéb CxHy, szaganyagok, égéstermékek)

A faipari szilárd, gáz és gőzalakú légszennyeződést okozó technológiák

Faipari hulladékok kezelése, veszélyes hulladékok a faiparban

Elhasznált fatermékek újrahasznosítása (recycling)

Fa és fahulladékok égetésének környezetvédelmi követelményei