Műszaki Hőtan

Alapfogalmak: hőmérséklet, hőtágulás, hőkapacitás, hőátadás, hővezetés. Hőközlési folyamatok: stacionárius és instacionárius hővezetés, hőátadás, hősugárzás. Hőcserélők. Égés. Nedves levegő és a levegő nedvességtartalmának befolyásolása.

Kapcsolódó méréstechnika: hőmérséklet mérés termopárral, hővezetési együttható mérés, instasionárius hővezetés számítása és mérése.