Faanyagok Hidrotermikus Kezelése

A hallgatók elsajátítják a faanyagszárítás elméleti összefüggéseit, mechanizmusát Megismerik készség szintjén a szárítással kapcsolatos alapfogalmakat, hő és anyagtranszport folyamatokat. A nedves levegő termodinamikáját, a Molliere h-x diagrammot. Jártasságot szereznek a különböző szárítási technológiákban (konvekciós-, kondenzációs-, vákuum-, nagyfrekvenciás-, mikrohullámú-, túlhevített gőzben történő-, és különleges) szárítási eljárásokban. Megtanulják a különböző fafajok szárítási menetrendjeinek elkészítését és a szárítási hibákat, valamint a faanyaggal szemben támasztott minőségi követelményeket. A faanyag gőzölés módjait (direkt, indirekt), berendezéseit és technológiáját. A kemény és lágylombos faanyagok gőzölési menetrendjeit. A gőzölő berendezésekkel szemben támasztott követelmények, mérő és szabályozó berendezései. Túlhevített gőzben történő faanyag nemesítési eljárás („Superheated Steam Drying of Wood”).