Dr. Gerencsér Kinga
Elérhetőség (telefon, e-mail, fax)

(36 99) 518-329


Jelenlegi munkahely

Nyugat-Magyarországi Egyetem, FMK, Fa és Papíripari Technológiák Intézet

9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.


Beosztás

egyetemi docens


Végzettségek, tudományos minősítések

Faipari Mérnök
Mérnök-tanár
Egyetemi doktor
Mezőgazdasági Tudomány Kandidátusa
Habilitált doktor

Munkahelyek, beosztások

1976-1981 Ipolyvidéki Erdő- és Fagazdaság Verőcei Fűrészüzemében üzemvezetőhelyettes
Erdészeti és Faipari Egyetemen

1981-1990 tudományos munkatárs,

1990-1995 egyetemi adjunktus

1995- Nyugat-Magyarországi Egyetemen egyetemi docens

Külföldi tartózkodások, tanulmányutak

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
Universität Hamburg Ökonomie der Forst- und Holzwirtschaft,
Georg-August Universität Göttingen Institut für Holzbiologie und Holztechnologie,
Universität für Bodenkultur Bécs,
Fachhochschule Rosenheim.

Fontosabb hazai és külföldi megbízatások, tagságok

Tagja:

Arbeitskreis der Wassertechnologie Hannover,
MTA Agrártudományok Osztálya Erdészeti Bizottság Faipari Albizottságának
MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Erdészeti Szakbizottság Faipari Munkabizottságának,
Magyar Szabványügyi Hivatal keretében működő Műszaki Szakbizottság Játék- és Sportszerek Albizottságának.


Részt vesz az OMFB Termelési és Közlekedési Technológiai Főosztály, Nemzeti Szakképzési Intézet munkájában


Kutatási területek

Anyagtakarékos és környezetbarát vágási technológiák,
Fűrészüzemi termelés optimalizálása,
Hatékonyságelemzés,
Ültetvényes fafajok magasértékű hasznosítása.

Nyelvismeret

Német (középfok 1989.)
Orosz (alapfok 1993.)

Kitüntetések, elismerések

2000 Egyetem kiváló dolgozója
2001 Széchenyi István Ösztöndíj
2003 Pro ludo díj

Publikációk (részletes publikációs jegyzék, előadások)

 

Szakkönyv


Gerencsér Kinga: Játékszerek fából, szakkönyv Faipari Tudományos Alapítvány Sopron 2001. augusztus. 158 oldal.
Szakkönyv fejezet:
Molnárné Posch Paula: Faipari kézikönyv II. 6. Gerencsér Kinga: Egyéb faipari termékek fejezete 341-380. oldal. Faipari Tudományos Alapítvány Sopron 2002. augusztus
Egyetemi jegyzet:
Gerencsér Kinga: Fűrészipari technológia I. Rönktér, Egyetemi jegyzet Sopron,2000 102 oldal.
Gerencsér Kinga: Fűrészipari technológia I. Fűrészcsarnok Egyetemi jegyzet Sopron,2000 113 oldal.
Gerencsér Kinga: Fűrészipari technológia I. Készárutér Egyetemi jegyzet Sopron,2000 88 oldal.
Dr. Hargitai L. Desswffy I. Dr. Kovács I.: Fűrészipari technológia Lineáris programozás fejezete 169-189 oldal. Jegyzetsokszorosító Sopron, 1984.

 

Egyéb kiadványok


Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil fűrészekkel. Útmutató. Országos Erdészeti Egyesület 2002. 60 oldal
Gerencsér Kinga: Babajátékok Cser Kiadó, Budapest 2003. 33 oldal
Gerencsér Kinga: Építőidomok Cser Kiadó, Budapest 2003. 34 oldal
Gerencsér Kinga: Guruló Játékok Cser Kiadó, Budapest 2004. 33 oldal
Bariska Mihály, Gerencsér Kinga, Hargitai László: A fűrészüzemi tevékenység hatékonyságának elemzése, Sopron 2004. 60 oldal
Oktatási segédlet
Gerencsér Kinga: Fűrészipari alapanyagok és termékek Segédlet Sopron, 1985. 22 oldal
Gerencsér Kinga: Segédlet optimalizálási feladathoz Sopron, 1989. 20 oldal
Gerencsér Kinga: Segédlet fűrészipari tervezési feladathoz Sopron, 1996. 32 oldal

 

Szakcikkek külföldi kiadványokban


K. Gerencsér: Ein Optimierungsmodell für Sägeindustrie. Pannonian Applied Mathemathical and Mechanical Mectings BBM. II. 1990. 33-38. p.
K. Gerencsér: Mathematische Modellirung der direkten Produktions-lenkung in der Sägeindistrie Ungarns. Acta Facultatis Ligniensis 1992. 1. sz. 71-45. p.
K. Fronius, I. Zombori, K. Gerencsér: Die Bedeutung der Pappel in der ungarischen Forst- und Holwirtschaft. Holz-Zentralblatt, 1994, Szeptember 2. 1624. p.
K. Gerencsér: Steigerungsmöglichkeiten der technisch-ökonomnischen Effektivität der Sägewerke. Current Economic Questions in Forestry and Wood Industry Sopron, 1998. Augusztus. 97-99. p.
K. Gerencsér: Struktur der ungarischen Sägeindustrie im Spiegel der Europäischen Union. Development Trends in Production Management for Forestry and Wood Processing, Zagreb, 1999. Szeptember. 7-13. p.
K. Gerencsér: Einflussfaktoren auf die Wertschöpfung bei der Hartlaubschnittholz-erzeugung. Development Trends of Processes Management in Woodprocessing Industry and in Forestry. Zvolen, 2000. szeptember. 6-8. p.
K. Gerencsér: Angespante Gewinnlage bei Ungarns Mittelbetrieben. Ein Überblick über die Situation in der ungarischen Sägeindustrie, Holz-Zentralblatt. 2000. Szeptember. 1. 1360-1361. p.
K. Gerencsér: Some possibilities of increasing value recovery during the sawmill processing of broad-leaved hardwood raw materials, International Symposium Preddvor, Slovenia June 6-9, 2001.29-35. p.
K. Gerencsér: Eine Möglichkeit zur Verringerung der Abfälle in der Sägeindustrie. Europaforum 2001. Ökonomische Leistungen der Staatsforstverwal-tungen 75-79.p.
K. Gerencsér: Schnittholzerzeugung mit Wasserstrahl. Forst und Holz 2002. április Nr.7-10. 215-216.p.
K. Gerencsér: Growing the sawing yield quality using computer planed cutting IUFRO Management and Modelling Multifunctional Forest Enterprises and Propertis, Sopron. 2002.május. 86-87.p.
K. Gerencsér, L. Gergely: Quality study of solid wood panels. Caste study at the department of solid wood panel production of Sopron. Zbornik z medzinárodnej vedeckej conference Tranava 2002. április 281-286.p.
K. Gerencsér: Einschnittoptimierung der direkten Produktionslenkung in der Sägeindustrie Ungarns. IUFRO International Symposium Sopron. 2002. 150-156.p.
S. Fehér, K. Gerencsér: Auswirkung von Wundreaktion auf die anatomischen Merkmale von Gehölzen. Forst und Holz. 25. März 2003. 150-152.p.
K. Gerencsér: Die Möglichkeiten der Steigerung der Wert-Ausbeute durch Einschnittoptimierung. Ekonomika a manazmen podnikov, Zvolen, 2003. november 23-29.p.

 

Szakcikkek hazai kiadványokban


Gerencsér Kinga: Az egyetemi hallgatók beilleszkedése, Felsőoktatási szemle, 1983. 12.sz. 752-77. p.
Gerencsér Kinga: A faipari mérnök- és üzemmérnökképzés innovációja a képzés beindítésétól, Faipar, 1983. 12 sz. 357-360 p.
Varga Ferencné dr., Gerencsér Kinga: A hazai vöröstölgy műszaki tulajdonságainak vizsgálata, Faipar, 1984. 5. sz. 143-147. p.
Farsang Pál, Gerencsér Kinga: Nyár faanyag felhasználási lehetősége az ablakgyártásban, Faipar, 1984. 6. sz. 169-175. p.
Gerencsér Kinga: Effektivitätserhörung der Produktion in Sägewerken mit Hilfe von Computern, „30 éves a faipari mérnökképzés“ Tudományos ülés. 1987. Május 21-23. Előadási összefoglaló 21. p.
Gerencsér Kinga: A fűrészelési értékkihozatal növelése számítógépes vágástervezéssel. Faipar, 1988. 11. sz. 339-340. p.
Gerencsér Kinga: Az értékkihozatal vizsgálata keménylombos alapanyagok fűrészipari feldolgozásánál. Tudományos ülésszak és Doktori szakkollégium, előadások összefoglalói. Sopron-Székesfehérvár, 1993. Október 21-22.p.
Gerencsér Kinga: Az értékkihozatal növelésének néhány lehetősége keménylombos alapanyag fűrészipari feldolgozásánál. Faipar, 1994. 11. sz. 196-197.p.
Gerencsér Kinga: Hogyan növelhető a fűrészüzemek hatékonysága? Profifa, 1998. Augusztus. 45. p.
Gerencsér Kinga: Fából készült játékok. Magyar Asztalos 1999. 9. sz. 112-113. p.
Gerencsér Kinga: Mobil fűrészgépek bemutatása. Magyar Asztalos 1999.12. sz. 135-137.p.
Gerencsér Kinga, Héjj Botond, Merse Bernadett: Fedezzük fel újra az erdei tornapályát. Erdészeti Lapok 1999. 11.sz. 349-350. p.
Gerencsér Kinga: Fából készült játékszerek. Internet Játékház Könyvtár cikkek rovata 1999.
Gerencsér Kinga: A fűrészüzem házhoz megy. Erdőgazda 1999/3. 19.p.
Gerencsér Kinga, Hargitai László, Wittmann Gyula: Alföldi fenyveseink faházépítési célu hasznosítása. Faipar, 2000. március. 15-18. p.
Gerencsér Kinga: Fűrészelés és fakitermelés egy helyen. Intarzia 2000/3. 9-10.
Gerencsér Kinga: Korszerű vágástechnológiák: A fa vágása folyadéksugárral. Intarzia 2000/7. 4-5.p.
Gerencsér Kinga: Korszerű vágástechnológiák: A fa vágása lézerrel. Intarzia 2000/8. 12-13.p.
Gerencsér Kinga: Korszerű vágástechnológiák: A fa vágása gyémánttal. Intarzia 2000/12. 4-5.p.
Gerencsér Kinga: Természetes anyagokból készült játékszerek. Kisgyermeknevelés 2001. 3. évfolyam 2. szám 2-4.p.
Gerencsér Kinga: A mobil fűrészgépek bemutatása, Fűrészipari Konferencia Sopron, 2000. Augusztus 25. 26-30.p.
Gerencsér Kinga: A magyar fűrészipar a változások tükrében, Soproni Egyetem Tudományos Közleményei 2000/46.évf. 197-205. p.
Gerencsér Kinga, Hargitai László, Wittmann Gyula: Alföldi fenyveseink faházépítési célu hasznosítása, Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap Tudományos eredmények a gyakorlatban. Baja-Kecskemét-Sopron 2000 155-
Gerencsér Kinga: Anyagtakarékos és környezetbarát vágási technológiák. Alap- és alkalmazott kutatások a faiparban. Sopron 2001. február. 1. 6-19.p.
Gerencsér Kinga: Fa vágása folyadéksugárral, Magyar Asztalos 2001/5. 110-111. p.
Gerencsér Kinga: Fűrészpor mentes vágási technológiák, Fipar 2001/2. 17-19.p.
Gerencsér Kinga: Fajátékgyártás oktatása a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. Játékvilág Magyarországon CD. Játékkal kapcsolatos képzések
Gerencsér Kinga: Játék az egész világ Magyar Asztalos és Faipar 2002/1 84-85.p.
Gerencsér Kinga: A fajátékok története Hirfa 2002/1. 38-40.p.
Gerencsér Kinga: Fajátékgyárak Internet Játékház 2002. www.homoludens.hu/htmlm/cik/8036fajm.htm
Gerencsér Kinga: A játékot adó ötlet Internet Játékháza 2002. www.homoludens.hu/htmlm/cik/8039otlm.htm
Gerencsér Kinga: Gyakorlati tennivalók vállalkozás alapításakor www.homoludens.hu/htmlm/cik/8040gyam.htm
Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil fűrészekkel www.fagosz.hu/fureszipar /mobilfűrész/index.phtml
Gerencsér Kinga, Gergely Lisette, Szabó Gábor: Egyrétegű tömör falapok ragasztási szilárdságának vizsgálata kisméretű próbatesteken Faipar 2002/3.24-28.p.
Gerencsér Kinga: A fűrészipar helyzete. Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter 2002. november. 40-43.p.
Dr. Hargitai László, dr. Gerencsér Kinga: Fűrészáru gazdaságos termelését biztosító módszerek. MTA AMB Kutatási és fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, i. kötet. 2003. 172-176. p.
Gerencsér Kinga: A természetes fa vágása lézerrel I. rész. Faipar 50 (3) 21-23.p.
Gerencsér Kinga: A természetes fa vágása lézerrel II. rész. Faipar 2003/4. 16-21.p.
Gerencsér Kinga- Spendel József: Creating new cutting technologies int he sawmilling industrie. MTA AMB Kutatási és fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, 2004. 2. kötet 280-284. p.
Gerencsér Kinga- Spendel József: A faanyag folyadéksugaras vágásának lehetősége a fűrésziparban. Hírfa 2004/2. 40-41.p.

 

Szakmai előadások


Effektivitätserhöhung der Produktion in Sägewerken mit Hilfe von Mikrocomputer „30 éves a faipari mérnökképzés” Tudományos ülésszak. Sopron. 1987. május 21-23.
Új módszer kisátmérőjű fűrészipari alapanyagok mennyiségének meghatározására. EFE erdészeti, fa-, papír- és cellulózipari, földmérési-, térképészeti- és távközlési tudományos tanácskozás, Sopron. 1991.október. 25.
Ein Optimierungsmodell für Sägeindustrie. Maslak Istambul 1990. junius. 21.
Közvetlen termelésirányítás matematikai modellezésének lehetősége a hazai fűrésziparban. „Faipar 1992” konferencia Sopron október 29-30.
Az értékkihozatal vizsgálata keménylombos alapanyagok fűrészipari feldolgozásánál. Erdészeti és Faipari Egyetem 1993. évi Tudományos ülésszaka. Sopron-Székesfehérvár 1993. október 21-22.
Steigerungsmöglichkeiten der technisch-ökonomnischen Effektivität der Sägewerke. 9th Interchair Meeting of Economists and Organisers in Wood Industry Sopron, 1998. augusztus 26-28.
Fából készült játékok és játszótéri berendezések Tudomány Napja Sopron. 1998. november. 4.
A mobil szalagfűrészek felhasználási területei és módszerei. Fűrészipari Konferencia Sopron augusztus 25.
Az ismert mobil rönkvágó fűrészgépek áttekintése XIX. FAGOSZFaipari műszaki és Fakereskedelmi Konferencia Siófok 2000. október 25-26.
Alföldi fenyveseink fájának faházépítési célú hasznosítása. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap. Sopron. 1999. szeptember
Einflussfaktoren auf die Wertschöpfung bei der Hartlaubschnittholz-erzeugung. International association for technology management-wood. Zvolen 2000. augusztus 6-8.
Fahulladékok kisüzemi hasznosítási lehetősége a fajátékkészítésben. „Faipari hulladékhasznosítás” konferencia Sopron. 2001. augusztus 23.
Eine Möglichkeit zur Verringerung der AbfEine Möglichkeit zur Verringerung der Abfälle in der Sägeindustrie Europaforum Forstverwaltung Suleczyno 2001. szeptember 10-13.
Anyagtakarékos és környezetbarát vágási technológiák kidolgozása. „Alap- és alkalmazott kutatások a faiparban” előadó ülés. Sopron. 2001.február.1.
A fajátékgyártás helyzete “Fajátékkészítés múltja és jelene” Konferencia Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma 20002.február 15.
Modelling in Sawmilling industrie. IUFRO International Symposium Sopron. 2002.Május. 26-28.
Quality study of solid wood panels. Moderne pritupy k manazerstvu podnikov. Tranava. 2002. április.
Einfluss der Wildschäden auf den Wert des Holzes. Europaforum Forstverwaltung 2002 Szeptember 18. (Társszerző: Fehér Sándor)
Magyarország fűrészipara az Európai Unióhoz viszonyítva. FAGOSZ XXIII. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia Siófok. 2002. október.16.
K. Gerencsér: Modelling in Sawmilling industrie. IUFRO International Symposium Sopron. 2002.Május. 26-28.
K. Gerencsér: Quality study of solid wood panels. Moderne pritupy k manazerstvu podnikov. Tranava. 2002. április.
S. Fehér, K. Gerencsér: Einfluss der Wildschäden auf den Wert des Holzes. Europaforum Forstverwaltung 2002 Szeptember 18.
Gerencsér Kinga, Hargitai László: Fűrészáru gazdaságos termelését biztosító módszerek, műszaki megoldásai mini üzemekben. MTA Agrártudományok Osztálya, Agrár-Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás Gödöllő 2003. január 18-20.
S. Fehér, H. Földi, K. Gerencsér: Holzqualität in Naturschuzwald Europaforum Forstverwaltung 2003. Szeptember 18.
Gerencsér Kinga, Spendel József: Új vágási technológiák kidolgozása a fűrésziparban. A faanyag vágása folyadéksugárral. MTA Agrártudományok Osztálya, Agrár-Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás Gödöllő 2004. január 20-21
Gerencsér Kinga: Magyar tervezésű, egyedi játszóeszközök bemutatása. Fókuszban a Játszótér avagy a biztonságos és játszható játszóterek szeminárium Sopron 2004. november 19.
Gerencsér Kinga: Korszerű vágási technológiák kidolgozása a fűrésziparban. A faanyag vágása lézerrel. MTA Agrártudományok Osztálya, Agrár-Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás Gödöllő 2005. január 18-19.

 

Egyéb közlemények


A számítástechnika alkalmazásának lehetőségei a hazai fűrésziparban és a ládagyártásban. „Fűrész- és (ládaüzemi) vezetők továbbképző tanfolyama” 1986. március 3-14. és május 26-30.
Számítástechnika alkalmazásának lehetőségei a faiparban. FATE, MTESZ rendezvény Lenti. 1986.október.
Fűrészüzemi termelés hatékonyságát segítő mikroszámítógépes programok. FAINFORG Országos szoftwer bemutató Budapest. 1986. október.
Optimalizáció a fafeldolgozásban. Számítástechnika alkalmazása az erdőgazdaságban tanfolyam 1986. december 16.
A mikroszámítógépek alkalmazásának lehetőségei a fűrészipari termékkihozatalok javítására. „Fűrészüzem vezetők és helyetteseik vezető továbbképző tanfolyama” 1987. március. 11.
Közvetlen termelésirányítást segítő számítógépes program bemutató OEE. Rendezvény Noszvaj. 1987. október. 19-20.
A számítástechnika alkalmazása a fűrészipari termékek továbbfeldolgozásánál. „Továbbfeldolgozás a fűrésziparban” szakmai továbbképző tanfolyam 1987.október.28.
Fenyő fűrészipari alapanyag feldolgozásának optimalizálása. FATE rendezvény Csurgó. 1988.március 9.
A számítástechnika alkalmazása a fűrészipari technológia gyakorlatainak tartásában. Kiss Ferenc Erdőgazdasági és Elsődleges Faipari Szakközépiskola Szeged. 1988. május 16.
A számítástechnika alkalmazása a fűrészipari termékek továbbfeldolgozásánál. „Továbbfeldolgozás a fűrésziparban” felsőszintű továbbképző tanfolyam. 1988.junius.8.
Közvetlen termelésirányítást segítő számítógépes programbemutató. OEE. Rendezvény Budapest. 1988. november
Optimális termékkihozatal modellezése. „Számítástechnika alkalmazása az erdőgazdaságban.” felsőszintű továbbképző tanfolyam. 1989.február.1.
A számítástechnika alkalmazása a fűrészipari termékek továbbfeldolgozásánál. „Továbbfeldolgozás a fűrésziparban” felsőszintű továbbképző tanfolyam. 1989.március.8.
Fűrészipari termelés optimalizálása. Roth Gyula Erdészeti Technikum, 1989. május. 10.
Kisátmérőjű fűrészipari alapanyagok korszerű feldolgozása és a termelés optimalizációja. FATE előadás Barcs, 1989. május.16.
Rövid, rossz minőségű fűrészipari alapanyagok korszerű feldolgozása és az értékkihozatal optimalizálása. FATE előadás. Sopron 1989. június 26.
Fűrészáru-kihozatali számítások. Fahasználati és faanyag-mozgatási szakmérnöki szak. 1989.december. 12.
Fafeldolgozás korszerűsítésének feladatai a csomagolástechnika tükrében. Vajta, 1990. szeptember.4.
Fából készült játékszerek. GYERMEK-JÁTÉK-FESZTIVÁL 2000. március.24.
VI. országos kézműves játékkiállítás megnyitása Kőszeg. 2000.május.1.
Fajátékszerek készítése „Játék az ezredfordulón” konferencia Székesfehérvár. 2000. november. 10.
Markó Krisztina játékkészítő iparművész kiállításának megnyitása. Sopron. 2002. március.3.
VI. Termékfejlesztő Műhelynapokon team vezető. Kecskeméti Főiskola 2002. augusztus 28-31.
Fajáték kiállítás megnyitása, Erdészeti Múzeum Sopron, 2002. december. 10.
Gerencsér Kinga: Fajátékok világa kiállítás megnyítása a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Balatonfelvidéki Tájházában 2003. június. 20.
Gerencsér Kinga: Fajátéktervezés oktatása a Nyugat-Magyarországi Egyetemen Minden Gyermek konferencia Budapest 2005. január 24-25.