Prof. Dr. Takáts Péter
Elérhetőség (telefon, e-mail, fax)

(36 99) 518-339


Jelenlegi munkahely

Nyugat-Magyarországi Egyetem, FMK, Fa és Papíripari Technológiák Intézet

9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.


Beosztás

Egyetemi tanár


Végzettségek, tudományos minősítések

1974 okleveles faipari mérnök
1981 műszaki doktor
1994 műszaki tudomány kandidátusa
2001 habilitáció

Munkahelyek, beosztások

Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron:

1974          mérnök II.
1974-1976 tudományos ösztöndíjas
1976-1982 tudományos segédmunkatárs
1982-1995 tudományos munkatárs

 

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron:

1995-2005 egyetemi docens
2001-2006 oktatási dékánhelyettes
2006-2012 oktatási rektorhelyettes
2005-         egyetemi tanár
2007-2015 intézetigazgató

Külföldi tartózkodások, tanulmányutak

1991. Június 02.-22 A Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten által biztosított ösztöndíj
1992. június 14.-27. „BFH Institut für Holzchemie und chemische Technologie des Holzes, Hamburg”
1992. szeptember 24.-október 25. Washington State University, Pullmann, TOM MALONEY, Wood Materials and Engineering Laboratory

Fontosabb hazai és külföldi megbízatások, tagságok

Külföldi megbizatások

A IUFRO Subject Group S5.05. (COMPOSITE AND RECONSTITUTED PRODUCTS) S:5.05-04. „Modification of lignocellulosics” Munkabizottság helyettes vezetője (1996-2000)
COST Action E 15 „Advances in Drying of Wood”tagja (1999-2003; 2004-2006)
A IUFRO Subject Group S5.05. (COMPOSITE AND RECONSTITUTED PRODUCTS) S:5.05-04. „Modification of lignocellulosics” Munkabizottság helyettes vezetője (2001-2004)
Cost E13 „ Wood Adhesion and Glued Products” tagja 2004-től

 

Munkahelyi megbizatások

az OMÉK 1980 kiállítás Erdészeti és Faipari Egyetem felelőse (1979-1980)
a Faipari Mérnöki Kar Tudományos Diákköri Tanács tagja (1984-1987)
az Erdészeti és Faipari Egyetem Sportbizottság Tagja (1984-1987)
az OMÉK 1985 kiállítás Rendező Bizottság egyetemi tagja (1984-1985)
az MTA –MÉM Erdészeti Bizottságának Fahasznosítási Munkabizottság tagja (1986-88)
az EFE Faipari Mérnöki Kar Felvételi Bizottság tagja (1990-1993)
az OMÉK 1990 kiállítás Faipari Mérnöki Kar felelőse (1989-1990)
az Erdészeti és Faipari Egyetem Egyetemi Tanácsának tagja (1990-1993)
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, Műszaki Tudományos Szekció, Szakmai Bizottság titkáraként szervezte a Sopronban 1995.04.5-7. között, közel 200 fő részvételével megrendezett „XXII. OTDK Műszaki Tudomány Szekció” programját (1994-1995).
a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar oktatási dékánhelyettese (2001-2004; 2004-2008)
a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Tanácsának tagja (2001-2004; 2004-2008)
a Faipari Mérnöki Kar Oktatás-Fejlesztési Bizottságának elnökhelyettese (2001-2004; 2004-2008)
az Faipari Mérnöki Kar Tanulmányi és Tantárgybefogadó Bizottság (TTB) elnöke (2002-2004; 2004-2008)
a Faipari Mérnöki Kar Kreditbizottságának elnöke (2002-2004; 2004-2008)
a Faipari Mérnöki Kar Felvételi Bizottság tagja (2001-2004; 2004-2008)
a Faipari Mérnöki Kar Tanulmányi Tanácsadó Szolgálat elnöke (2002-2004; 2004-2008)
a Nyugat-Magyarországi Egyetem Munkáltatói Lakáskölcsönt Bíráló Bizottság tagja (2002- )
a Faipari Termelésszervező Felsőfokú Szakképzés (FSZ) szakfelelőse 2004-től
a Faipari Mérnöki Kar által létrehozott és Magyarországon példaértékűnek mondott „Faipari Bázisiskola Rendszer” kidolgozásának felelős vezetője 2001-től,

 

Belfőldi szakmai és társadalmi megbizatások:

A VEAB Erdészeti Szakbizottság, Faipari Munkabizottság tagja 1993-tól,
A VEAB Kulturális Bizottság tagja 1994-től,
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság titkára (1994-1996)
A Soproni Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. Oktatási Tanács tagja (1994-96)
Az MTA Szál-és Rosttechnológiai Bizottság 
Rostfizikai Albizottság:tag (1993-1996)
Albizottság titkára(1996-1999)
Bizottsági titkár (1999-2003)
Az MTA Természetes Polimerek Munkabizottság  tagja 1996-tól,
A Magyar Szabványügyi Testület  „MSZT / MB 703. Hulladék és  Hulladék gazdálkodás Nemzeti Szabványosító Bizottság” tagja 1998-tól,
A Magyar Szabványügyi Testület „MSZT / MB 118. Gipsz és gipszalapú Termékek Nemzeti Szabványosító Műszaki Bizottság” tagja 1998-tól,
A Faipari Tudományos Egyesület (FATE) Oktatási Bizottság elnöke 2001-től
Alapító belső tagja és tevékeny résztvevője a NYME „Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskolának 2001-től,
„MTA Soproni Tudós Társaság” alapító tagja, Sopron 2003. szeptember 15.
A Műszaki Bologna Bizottság által felügyelt Műszaki Képzési terület „Faipari mérnöki” BSc. alapszak szakfelelőse 2004-től

Tudományos díjak

1990 Az MTA Tudományos Bizottsága által meghirdetett aspirantúra keretében levelező tudományos továbbképzési ösztöndíj
2001 Széchenyi István Ösztöndíjban

Kutatási területek

Egynyári növények hulladékanyagának hasznositása a lapgyártásban (lenpozdorja-faforgácslapok, szalmalapok, stb.)
Cementkötésű kompozitok (cementkötésű fűrészporlapok, cementkötésű rostlemezek, fagyapotlemezek)
Gipszkötésű síkpréselt kompozitok másodnyersanyag bázison (gipszkötésű rostlemezek)
Hulladékpapír hasznosítása biokompozitokban (közepes sűrűségű papirrostlemezek),
Keménylombos faanyagok hidrotermikus kezelése (száritás, gőzölés)
Alacsony sűrűségű gipszkötésű formatestek (stukkók, díszítő elemek)
Új hidrotermikus berendezés és technológia létrehozása az akác faanyag nemesítésére,
Rosthatárfelületi jelenségek vizsgálata szervetlen kötésű kompozitoknál

Nyelvismeret

angol (alapfok)
német (középfok)

Kitüntetések, elismerések

Egyetemi hallgatóként MÉM 62.810/1969. sz. miniszteri dicséretben részesültem tanulmányi és sporttevékenységemért.
„Felületi érdesség befolyásoló hatása a fóliával bevont forgácslapok tapadó szilárdságára” Faipari Tudományos Egyesület  II: DÍJ. (1974)
XII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Élelmiszer és Fagazdasági Szekció, Tudományos Dolgozat II: DÍJ. (1975)
„Hazai forgácslapgyáraink gyártási eljárásainak összehasonlító vizsgálata” c. előadásért Rektori dicséret (1976)
Az OMÉK-80. rendezvény keretében a kutatás témakörében „Lenpozdorja és nyár faforgács agglomerált lapgyártásban történő alkalmazása” c. munkámért II. díjat (Ezüst érem) kaptam.
Magyar Gazdasági Kamara Butoripari Tagozat és Ipari Formatervezési Tájékoztató Központ által meghirdetett „Ötletpályázati Dij” társszerzője (1988). 
„Congratulation ! The Commite for Cochran Fellowship Program selected you to participate in the 1992 program”, United States Departmen of Agricultur, Agriculture Office of American Embassy, Hungary (1992)
„Congratulation for speaking”(3rd International Inorganic Bonded Wood and Fiber Compodsite Materials Conference A. A. Moslemi, Professor, Conference Chairman, University of Idaho, Department of Forest Products (1992)
„The research Mr. Takats has conducted is certainly at the level that would warrant a doctorant level in the U. S.” Géza Ifju Professor, Head Departmen of Wood Science and Forest Products, Virginia Polytechnic Institute and State Univesity (1994)
A Nyugat-Magyarországi Egyetem „Kiváló dolgozója” megtisztelő címben részesültem (2000. junius 16.)
A Faipari Tudományos Egyesület által adományozható legmagasabb kitüntetést, „Szabó Dénes” díjat kaptam kimagasló oktatatói tevékenységemért, mely az év oktatója címmel egyenértékű (FATE Közgyűlés, Sopron, 2003. szeptember 11.)
FATE Lugosi Armand díj (2008) (Faipari Tudományos Egyesület)
Intézményközi Tankönyvszerkesztő Bizottság (ITSZB) díj (2009)
Magyar Felsőoktatásért Emlékérem (2010)
A legnagyobb megtiszteltetés számomra, hogy oktatói munkámat a hallgatók több esetben ( 32 alkalommal ) diszkorsó adományozásával ismerték el

Publikációk