Fűrészipari Technológia

 

A tantárgy feltételezi a matematika, számítástechnika, műszaki rajz, faanyagismerettan és a szárítás és gőzölés c. tantárgyak anyagának ismeretét. Miután az üzemi anyagmozgatást és a faipari gépek üzemtanát a tantárggyal párhuzamosan, míg az üzemszervezési ismereteket csak a tantárgy oktatása után hallgatják, ezért ezen ismeretekből a szükséges mértékig a tantárgy keretében is oktatjuk a legfontosabb ismereteket, fogalmakat. A félév során áttekintést kapnak a fűrészelés történetéről, a hazai fűrészipar helyzetéről, a fűrészipari  termelés műveleteiről, technológiákról.

A gyakorlati foglalkozásokon elsajátítják a fűrészipari termelés közvetlen irányításához szükséges legfontosabb ismereteket és elkészítik egy megadott kapacitású fűrészüzem létesítésének egyszerűsített tervezési feladatát.

A tananyag elsajátításának elősegítésére a soproni Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. Fűrészüzemében külső gyakorlatokat tartunk.

A félév során zárthelyi írására a félév végén egy alkalommal kerül sor, az évfolyammal előre egyeztetett időpontban.