Fafeldolgozástan

A hallgatóknak a félévben bemutatjuk azokat a fafeldolgozási módszereket, amelyekkel az erdőgazdálkodás során gondosan - esetenként több emberöltőn keresztül - nevelt  faanyagból különböző fatermékek gazdaságosan gyárthatók és azt követően minőségüket megóvva tárolhatók. Az órakeret figyelembevételével a fafeldolgozás területéről a tantárgy súlyozottan tartalmazza a fűrészipari fafeldolgozás termékeit és gyártástechnológiáit.

A tantermi gyakorlati foglalkozásokon az elméleti ismeretekhez kapcsolódó feladatokat kell a hallgatóknak megoldaniuk. A faipari technológiákat Sopronban, Ivánban és Franciavágáson üzemlátogatások alkalmával is bemutatjuk.