Sportszer és hangszergyártás

A Sportszer és hangszergyártás c. tantárgy tananyaga feltételezi az alap- és alapozó tantárgyak ismeretét. Feltételez matematikai, számítástechnikai, rajzi, faanyagismerettani, faipari géptani, szárítás-gőzölési, anyagszállítási, fűrészipari ismereteket. Az ökonómiai ismeretek kapcsolódó fejezeteit a gondozó tanszékkel egyeztetve olyan mértékben oktatjuk, amennyire a sportszer és hangszergyártás vonatkozó része azt igényli. A félév során hallgatóink áttekintést kapnak a sportszer és hangszergyártás történetéről, alapanyagairól, az alkalmazott hajlítási és ragasztási eljárásokról. Megismerik az egyes sportszerek és hangszerek gyártási technológiáit, szerkezetét, építését és típusait. A gyakorlati foglalkozásokon önálló irodalmazási vagy gyártó felkutatási feladatokat kapnak.