Fajáték gyártás

A Fajátékgyártás c. tantárgy tananyaga feltételezi az alap- és alapozó tantárgyak ismeretét. Feltételez rajzi, faanyagismerettani, faipari géptani, szárítás-gőzölési, anyagszállítási, ismereteket. Az ökonómiai ismeretek kapcsolódó fejezeteit a gondozó tanszékkel egyeztetve olyan mértékben oktatjuk, amennyire a Fajátékgyártás vonatkozó része azt igényli. A félév során hallgatóink áttekintést kapnak a fajátékgyártás történetéről, alapanyagairól, az alkalmazott fajáték-készítési eljárásokról. Megismerik az egyes játékok gyártási technológiáit, a fajáték és játszótértervezést és azok biztonsági követelményeit. A gyakorlati foglalkozásokon önálló tervezési feladatokat kapnak.